Rối loạn cương dương là cụm từ được Hội Nam học thế giới dùng để thay thế cho các từ bất lực, liệt dương, thiểu năng sinh dục nam giới,… Để biết mình có khả năng bị Rối loạn cương dương không, bạn vui lòng thử trắc nghiệm sau nhé.

Trắc nghiệm về chức năng cương dương ở nam giới - theo I.I.E.F

Lưu ý: Trắc nghiệm này chỉ áp dụng cho nam giới từ 18 tuổi trở lên. Vui lòng chọn đủ thông tin cho từng câu hỏi trắc nghiệm này
1. Trong 4 tuần lễ qua, bạn có thường cương được dương vật trong lúc hoạt động tình dục hay không?
 • Không hoạt động tình dục / không giao hợp
 • Gần như không bao giờ / không bao giờ
 • Dưới 1/2 số lần
 • Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần)
 • Gần hầu hết (hơn 1/2 số lần)
 • Luôn luôn hoàn toàn
2. Trong 4 tuần lễ qua, khi bạn có cương dương vật do kích thích tình dục, dương vật của bạn có đủ cứng để đưa vào âm đạo không?
 • Không hoạt động tình dục / không giao hợp
 • Gần như không bao giờ / không bao giờ
 • Dưới 1/2 số lần
 • Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần)
 • Gần hầu hết (hơn 1/2 số lần)
 • Luôn luôn hoàn toàn
3. Trong 4 tuần lễ qua, khi muốn giao hợp, bạn có đưa được dương vật vào âm đạo của người phụ nữ không?
 • Không hoạt động tình dục / không giao hợp
 • Gần như không bao giờ / không bao giờ
 • Dưới 1/2 số lần
 • Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần)
 • Gần hầu hết (hơn 1/2 số lần)
 • Luôn luôn hoàn toàn
4. Trong 4 tuần lễ qua, suốt trong lúc giao hợp, bạn có duy trì được độ cương sau khi đã đưa được dương vật vào âm đạo người phụ nữ hay không?
 • Không hoạt động tình dục / không giao hợp
 • Gần như không bao giờ / không bao giờ
 • Dưới 1/2 số lần
 • Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần)
 • Gần hầu hết (hơn 1/2 số lần)
 • Luôn luôn hoàn toàn
5. Trong 4 tuần lễ qua, bạn có thấy khó khăn khi duy trì cương dương vật để giao hợp trọn vẹn không?
 • Không giao hợp
 • Cực kỳ khó khăn
 • Quá khó khăn
 • Khó khăn
 • Hơi khó khăn
 • Không khó khăn
6. Trong 4 tuần lễ qua, bạn ước lượng sự tự tin mà bạn có được trong việc duy trì cương dương vật như thế nào?
 • Rất ít / không có
 • Ít
 • Vừa phải
 • Cao
 • Rất cao
7. Trong 4 tuần lễ qua, có bao nhiêu lần giao hợp?
 • Không lần nào
 • 1 - 2 lần
 • 3 - 4 lần
 • 5 - 6 lần
 • 7 - 10 lần
 • Hơn 11 lần
8. Trong 4 tuần lễ qua, bạn có thấy thỏa mãn khi giao hợp không?
 • Không hoạt động tình dục / không giao hợp
 • Gần như không bao giờ / không bao giờ
 • Dưới 1/2 số lần
 • Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần)
 • Gần hầu hết (hơn 1/2 số lần)
 • Luôn luôn hoàn toàn
9. Trong 4 tuần lễ qua, bạn có thấy thích thú trong khi giao hợp không?
 • Không giao hợp
 • Không thấy thích
 • Không thích lắm
 • Tàm tạm
 • Rất thích thú
 • Cực kỳ thích thú
10. Trong 4 tuần lễ qua khi được kích thích tình dục hay giao hợp, bạn có xuất tinh hay không?
 • Không hoạt động tình dục / không giao hợp
 • Gần như không bao giờ / không bao giờ
 • Dưới 1/2 số lần
 • Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần)
 • Gần hầu hết (hơn 1/2 số lần)
 • Luôn luôn hoàn toàn
11. Trong 4 tuần lễ qua, khi được kích thích tình dục hay giao hợp, bạn có cảm giác cực khoái hay không?
 • Không hoạt động tình dục / không giao hợp
 • Gần như không bao giờ / không bao giờ
 • Dưới 1/2 số lần
 • Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần)
 • Gần hầu hết (hơn 1/2 số lần)
 • Luôn luôn hoàn toàn
12. Trong 4 tuần lễ qua, bạn có cảm thấy ham muốn tình dục không?
 • Không hoạt động tình dục / không giao hợp
 • Gần như không bao giờ / không bao giờ
 • Dưới 1/2 số lần
 • Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần)
 • Gần hầu hết (hơn 1/2 số lần)
 • Luôn luôn hoàn toàn
13. Trong 4 tuần lễ qua, sự ham muốn tình dục của bạn gia tăng đến mức độ nào?
 • Rất ít / không có
 • Ít
 • Vừa phải
 • Cao
 • Rất cao
14. Trong 4 tuần lễ qua bạn có cảm thấy hài lòng với cuộc sống tình dục của mình không?
 • Không hài lòng
 • Hơi hài lòng
 • Tạm hài lòng
 • Khá hài lòng
 • Rất hài lòng
15. Trong 4 tuần lễ qua, trong quan hệ tình dục với phụ nữ có làm người phụ nữ hài lòng không?
 • Rất ít / không có
 • Ít
 • Vừa phải
 • Cao
 • Rất cao

ĐÁP ÁN

Bạn đã có dấu hiệu rối loạn cương dương mức độ nặng. Hãy dùng Sâm Alipas Platium mỗi ngày để tăng cường sức khỏe nền tảng và cải thiện sức khỏe sinh lý của mình.
Bạn đã có dấu hiệu rối loạn cương dương mức độ trung bình. Hãy dùng Sâm Alipas Platium mỗi ngày để tăng cường sức khỏe nền tảng và cải thiện sức khỏe sinh lý của mình.
Bạn đã có dấu hiệu rối loạn cương dương mức độ nhẹ. Hãy dùng Sâm Alipas Platium mỗi ngày để tăng cường sức khỏe nền tảng và cải thiện sức khỏe sinh lý của mình.
Xin chúc mừng. Bạn không có dấu hiệu rối loạn cương dương. Bạn có thể sử dụng Sâm Alipas Platium mỗi ngày để duy trì sức khỏe nền tảng và sức khỏe sinh lý của mình.

SẢN PHẨM CỦA ECOGREEN
Sản xuất tại Mỹ
Nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO.

Tên