đặt hàng

toi co mua hai hop sam alipasplatinum .hai hieu thuoc khac nhau bên ngoai deu co tem chong gia day du .nhung hang chu aalipas lai khac nhau mot hop chu in noi mot hôp in binh thuong .hop chu nôi san xuât thang 5 nam20015 hop in binh thuong san xuat thang 6 nam20015 vay co gi la hang thât .hang gia không gia moi hôp 695000 d

Câu hỏi:

toi co mua hai hop sam alipasplatinum .hai hieu thuoc khac nhau bên ngoai deu co tem chong gia day du .nhung hang chu aalipas lai khac nhau mot hop chu in noi mot hôp in binh thuong .hop chu nôi san xuât thang 5 nam20015 hop in binh thuong san xuat thang 6 nam20015 vay co gi la hang thât .hang gia không gia moi hôp 695000 d

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi


SẢN PHẨM CỦA ECOGREEN
Sản xuất tại Mỹ
Nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO.

Tên