đặt hàng

Xin chuyên gia giải thích cách hiểu: 1 viên x 2 lần/ngày. Tức là: một ngày uống 2 lần mỗi lần uống nửa viên, hay là: một ngày uống 2 lần mỗi lần uống 1 viên??? Hiểu thế nào đúng ạ? Với viên sâm Alipas thì chia đôi thế nào được ạ, vì nó là viên con nhộng, chứa bột bên trong.

Câu hỏi:

Xin chuyên gia giải thích cách hiểu: 1 viên x 2 lần/ngày. Tức là: một ngày uống 2 lần mỗi lần uống nửa viên, hay là: một ngày uống 2 lần mỗi lần uống 1 viên??? Hiểu thế nào đúng ạ? Với viên sâm Alipas thì chia đôi thế nào được ạ, vì nó là viên con nhộng, chứa bột bên trong.

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi


SẢN PHẨM CỦA ECOGREEN
Sản xuất tại Mỹ
Nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO.

Tên